Showing 1–24 of 52 results

Vati-Bati-Gutika

Baidyanath Brahmi Bati (Buddhivardhak) (20 Tab)

In stock

64.00
SKU: 5-p000757

Baidyanath Chandraprabha Bati (80 tab)

In stock

115.00
SKU: 5-p000992

Baidyanath Chitrakadi Bati (80 Tab)

In stock

75.00
SKU: 5-p000775

Baidyanath Eladi Bati 10 gm

In stock

85.00
SKU: 5-p000288

Baidyanath Eladi Vati (20 Tab)

In stock

48.00
SKU: 5-p000794

Baidyanath Gaisantak Bati (100 gm)

In stock

205.00
SKU: 5-p000795

Baidyanath Kankayan Bati (ARSH) (40 Tab)

In stock

97.00
SKU: 5-p000802

Baidyanath Kankayan Bati(Gulam) (40 tab)

In stock

97.00
SKU: 5-p000896

Baidyanath Karpooradi Bati (40 tab)

In stock

70.00
SKU: 5-p001039

Baidyanath Khadiradi Bati 40 tablet

In stock

70.00
SKU: 5-p000771

Baidyanath Kutajghan Bati (40 tab)

In stock

109.00
SKU: 5-p001022

Baidyanath Lashunadi Bati (60 tab)

In stock

68.00
SKU: 5-p000806

Baidyanath Lavangadi Bati (40 tab)

In stock

80.00
SKU: 5-p000890

Baidyanath Mahashankh Bati (40 Tab)

In stock

68.00
SKU: 5-p000812

Baidyanath Makardhwaja Bati 25 Tablet

In stock

190.00
SKU: 5-p000814

Baidyanath Marichyadi Bati (20 Tab)

In stock

46.00
SKU: 5-p000815

Baidyanath Prabhakar Bati (40 tab)

In stock

130.00
SKU: 5-p000873

Baidyanath Rajahprawartini Vati (Tablets) (40 tab)

In stock

81.00
SKU: 5-p000868

Baidyanath Rajbati (Gandhak Bati) (80 Tab)

In stock

90.00
SKU: 5-p000823

Baidyanath Sanjivani Bati (20 Tab)

In stock

70.00
SKU: 5-p000826

Baidyanath Sanshamani Bati (20 tab)

In stock

60.00
SKU: 5-p000862

Baidyanath Sarivadi Bati (20 tab)

In stock

108.00
SKU: 5-p000861

Baidyanath Shankha Bati (40 tab)

In stock

85.00
SKU: 5-p000869